Hur värderar ni mitt guld?

1. Karathalten kontrolleras

Först kontrolleras guldets renhet - dess karathalt. Detta sker med hjälp av skraptester på en sk Arkansas sten och olika styrkor av kungsvatten. Kungsvatten är en av få kemiska blandningar som reagerar på guld. Som mest kan guldet vara 24 karat, vilket betyder att det är 99,9% rent.

Våra guldvärderare har alla har lång erfarenhet av att värdera guld.

2. Guldet vägs

De guldvågar vi använder är inte bara "extra känsliga vågar" som tyvärr många guldhandlare säger sig ha.

Våra vågar är specialtillverkade och certifierade mätinstrument som godkänts inom EU som guldvågar. Dessa kalibreras i sin tur av en oberoende organisation - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

3. Slutligen får du ditt pris

När vi vet både karathalt och vikt på allt ditt guld, räknar vårt system ut ditt totala guldpris som uppdateras dagligen. Därefter meddelas du ditt gulds värde via e-post, och dina pengar betalas ut.

Om du inte är nöjd har du 5 dagars ångerrätt och kan begära retur.

4. Pengar utbetalas inom 24 timmar

Allt detta sker senast inom ett dygn från det att vi tagit emot ditt Guldbrev och värderat ditt guld!

Vårt löfte om att betala ut dina pengar inom 24 timmar efter att guldet värderats tar vi på allra största allvar, och garanterar att vi håller detta löfte till 100% (med undantag för helger och helgdagar). Vi förutsätter att kontonummer ska ha kommit oss till handa senast i samband med värderingen, samt att avtalet du skickat in är giltigt.

Detta är ett löfte många av våra största konkurrenter inte ger dig. Om du inte vill vänta i veckor på dina pengar - välj Guldbrev!

Beställ ditt gratis Guldbrev
Paragraf 9 i förordningen om handel med begagnade varor (SFS 1999:272) kräver att samtliga kunders identitet kan styrkas. Ditt Guldbrev® skickas hem till den folkbokföringsadress som ditt personnummer är knutet till varför vi behöver denna uppgift.

Sälj guld till vårt högsta guldpris

(per gram för 24 karat)

  • 14k
  • 18k
  • 20k
  • 24k

Gäller guldtackor från Boliden som skickas med vändande post, maximerat till 25 gram/person. Se vår prislista, villkor för pris med snabbhetsbonus och villkor för våra högsta priser här.

Beställ guldbrev